Русе-център-2

Тенденция: Пенсионерите в Русенска област за поредно тримесечие са повече от наетите лица

Пенсионерите в Русенска област за поредно тримесечие са повече от наетите лица. Неблагоприятната тенденция ще създава все повече затруднения за развитието на икономиката в региона.

По предварителни данни на ТСБ Север към края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.3 хиляди. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 15.5 хил. души, а в частния сектор – 48.9 хил., или 75.9% от всички наети лица в областта.

64 608 са пенсионерите в Русенска област в края на декември 2023 година. За сравнение 64 702 са били хората от третата възраст в региона в края на септември, 64 650 са в края на месец юни /за сравнение – 64 792 в края на месец март 2023 година, 65 073 в края на 2022 година, 65 317 в края на третото тримесечие на 2022 година и 65 412 в края на второто тримесечие на 2022 година/. Това сочат данните на Националния осигурителен институт.

Сподели: