Техники и методи за справяне с риска в сектора на училищното здравеопазване дискутираха специалисти и представители на училищно здравеопазване в Русе

Този следобед в хотел „Космополитън“ се проведе кръгла маса на тема: „Психо-социални рискове в сектора на училищното здравеопазване“. Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Форумът бе открит от Кирил Черкезов, председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Русе. Целта на събитието б…

Код на новината : *120169.html

    

Сподели: