МС на Румъния взема решение за строителството на нов корпус към Окръжна болница - Гюргево

ТЕЦ – Гюргево моли Окръжен съвет за аванс, за да пусне парното в болницата

Ръководството на ТЕЦ – Гюргево отправи молба до председателя на Окръжен съвет – Гюргево за гласуване на аванс, с който да бъде закупено гориво. То ще стигне поне за месец за отоплението на Окръжна болница – Гюргево. В момента ел. мрежата на болницата е претоварена поради включването на всички климатици, други отоплителни уреди. Наред с това функционират и множество системи, които са изключително важни за лечението на болните. При продължително натоварване е възможно избухването на пожар по всяко време. ТЕЦ – Гюргево опитва да закупи природен газ за новия отоплителен сезон на румънската стокова борса още през септември. Неуспешно е участието в двете сесии на борсата, тъй като не се е стигнало до сключване на договори поради твърде високата цена на газа до 1 октомври тази година /от 3 до 6 пъти по – висока в сравнение с тази през същия период на миналата година/. Понастоящем при съществуващите условия ТЕЦ – Гюргево не може да плати в пълен обем и заявените евентуални доставки през настоящия есенно – зимен сезон.

Сподели: