ТИЦ Бръшлен бе част от проекта DANUBEparksCONNECTED

Туристически информационен център – Бръшлен бе част от проекта DANUBEparksCONNECTED. По този проект Jovan Erakovic (Йован Еракович) изминава на колело 3000 км по международния вело-маршрут Евровело 6, като спира във всички паркове и защитени зони по река Дунав, създавайки един съвременен пътепис за реката и защитените зони по нея.
http://www.interreg-danube.eu/…/…/section/cycling-the-danube

Сподели:

Още новини от деня