Тодор Билчев посвети стихове на напусналия ни Христо Черняев

Тодор Билчев посвети стихове на напусналия ни Христо Черняев

Време за прочитане: 3 мин.

Тодор Билчев посвети стихове на напусналия ни Христо Черняев.

ЗВЕЗДА СРЕД ОБЛАЦИТЕ СИВИ

                                                                    На Христо Черняев – с поклон

С перо, дълбоко топнато във времето,

като в мастилено петно от топла кръв,

ти още яхаш на живота стремето,

качен на младо конче, без юзда и връв.

Че кой не знае Черняевия Христо

и добротата му към всичко във света?!

Той перото си топи в мастило чисто.

И уж е с нас, а все целува Вечността.

На небето и земята не завижда.

Че е влюбен във полята син небесен.

И далеко той зад облаците вижда –

там, отгдето тук, при нас, е бил донесен.

А деветдесет години вече цели

добрина и топлина на всички дава.

Песните му с нежни звуци са се вплели

във сърцата, верни дето му остават.

Нека си щастлив приятелю, Поете.

Ти имаш в сърцето си място за всеки.

А Духът ти звезден все така да свети

над земята родна, българска,…Навеки!

13.02.2020 г. 9.39 ч.

Русе                                                                            Тодор БИЛЧЕВ

БАЩИН ГЛАС ОТ ВЕЧНОСТТА

                                                                                                                     На Хр. Черняев

Днес Христо Черняев на гости ми беще.

По телефона. А не гостенин вкъщи.

Че поет добър съм бил да поздрави ме,

той звънеше ми, баща мой, сякаш, същи.

По страници грижливо беше подредил

тез стихове, които му харесваха.

И със треперещ глас сега ми съобщи

той стиховете, дето ме възнесоха.

О, как със страст душата ми ликуваше!

И крилете ми поникнаха за полет!

Туй само да се види много струваше,

камо ли да бъдеш част от тази пролет!

Най-мъдрият и най-успелият сега

тук хвалеше не друг, а моя страдащ стих!

Не искам да докосвам с пръсти Вечността.

Мен стига ми тоз бащин глас, треперещ, тих…

23.05.2020 г. 23.23 ч.

Обретеник                                                                      

Тодор БИЛЧЕВ – почетен гражданин на Борово и голям, “незабвен” приятел на неповторимо величавия Христо Черняев – в негова, памет, чест и Бог да прости.

Тодор Билчев е роден на 18.04.1956 г. в Русе. Завършва „Българска филология” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1981 г. От 1986 г. до днес работи в Държавен архив – Русе. Издал е 54, предимно документални и исторически, книги, между които „Филип Тотю – личност, дейност, документи” – 1990; „An Easternorthodox Communitu Duringthe Tansimat (Dokuments froma Register of the Bulgarien Sosietuin Ruse. 1860 – 1872). Източноправославната общност по време на Танзимата (Документи от регистрите на Българската община в Русе. 1860 – 1872 г.)” – Токио, 1997; „Захари Стоянов – редактор и издател” – 1999; „Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник и банкер. Биографичен очерк.” – 2002; „Обретенският духовен хранител. 75 г. читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, Русенско” – 2003; „Батин” – 2003; „Обретенският храм на просветата. 135 г. училище “П.Р.Славейков” – с. Обретеник, Русенско” – 2005; „Епископ Андрей Велички – митрополит Андрей Нюйоркски. 1928 – 1972 г.” – 2007; „Варненски и Преславски Симеон. Биография.” – 2007; „55 г. Държавен архив – Русе (юбилеен сборник).” – 2007; „Добруджа и Ньойският договор. 1917 – 1919 г.” – 2009; „Обретенският духовен храм “Света Троица”” – 2010; „Поп Дошо” – 2010; „Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – Русе” – 2012 „Духовни спомени. Иван Коларов. Кънчо Бакалов” – 2014; „Цанка Илиева – спомен и реалност за Обретеник” – 2014; „Горно Абланово” – 2014 и др. Публикувал е над 100 научни съобщения, над 2000 научнопопулярни статии в специализирани научни издания, местни и централни вестници и списания, както стихотворения и разкази във вестниците „Дунавска правда”, „Любородие”, „Златаришки пламък”, „Форум”, „Ретро”, „Минаха години”, „Пенсионери”, „Трета възраст”, „Стършел”, „сп. „Брод”, „Издател” и др.. Носител на втора награда за очерк в конкурса на в. „Дунавски фар” – Русе от 13.07.1990 г. Лауреат на националната литературна награда „Светлоструй” за документалистика, връчена му на 18.05.1995 г. в с. Щръклево от поетите Йосиф Петров и Иван Цанев. Награден с юбилеен плакет и грамота от кмета на Община Борово д-р Иван Попов на 05.09.2009 г. „за написване историята на с. Батин и дългогодишна безкористна краеведческа дейност”. Избран за почетен гражданин на Борово на 5.09.2014 г. заради книгите му за Г. Абланово, Батин и Обретеник и във връзка с 30-годишнината от обявяването на Борово за град. Избран за почетен член на читалище „Канев – Пробуда 1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. Абланово и по повод 90-годишнината на читалището. През 2015 г. издава първата си и единствена досега стихосбирка „Есенна жътва”, на представянето на която на 30.11.2015 г. му е връчена грамота за ярко творческо присъствие от Русенския клон на Съюза на свободните писатели.

Сподели:

Още новини от деня