Тодор Йорданов положи клетва като общински съветник в Сливо поле

В ОИК – Сливо поле на 05.05.2022 г. са получени документи, регистрирани под вх. № 169/05.05.2022 г., представляващи уведомление от председателя на ОбС-гр. Сливо поле с изх. № 100/03.05.2022 г. за подадена оставка като общински съветник от лицето Йордан Димитров Тодоров от листата на ПП БСП за България, заедно с копие от подадената оставка, регистрирана с вх. № 99/28.04.2022 г. по описа на ОбС-гр. Сливо поле, удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Подадената оставка до ОИК-Сливо поле чрез председателя на ОбС-гр. Сливо поле съставлява хипотезата на чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, уреждаща възможността за предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник. Волята на лицето е безспорно и еднозначно установена. Спазена е процедурата във визираната законова разпоредба.

ОИК – Сливо поле констатира предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Димитров Тодоров – общински съветник. За избран е обявен общинският съветник Тодор Георгиев Йорданов, следващ в листата на ПП БСП за България кандидат. На обявения за избран общински съветник се издаде удостоверение. На 26 май Тодор Йорданов положи клетва по време на редовното заседание на ОбС – Сливо поле.

Сподели: