радиатор отопление

„Топлофикация Русе“ ЕАД започва подготовка за старт на отоплителния сезон

„Топлофикация Русе“ ЕАД започва подготовка за старт на отоплителния сезон.

Във връзка с това е необходимо: ДА ПРИКЛЮЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕМОНТИТЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ НАЙ-КЪСНО ДО 30.09.2019 год.

Обръщаме особено внимание, че с цел предпазване от корозия или механични повреди Вашите вътрешно отоплителни инсталации (ВОИ) са пълни с топлоносител целогодишно. Инсталацията се дренира единствено и само в случай на авария или при изрично писмено заявление от клиент за извършване на ремонтни дейности.

След тази дата започва поетапна проверка за готовност и запълване на отоплителните инсталации за начало на отоплителен сезон.

Призоваваме Ви да отворите напълно радиаторните вентили на всички отоплителни тела. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление след старта на отоплителния сезон. Всеки следва да провери електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Сподели: