топлофикация Русе

„Топлофикация Русе” ЕАД с до 20% биомаса в горивния си микс

През миналата година „Топлофикация Русе” ЕАД афишираха официално своето инвестиционно намерение за разнообразяване на горивния микс на Дружеството с алтернативни горива.

Това е сериозно начинание за българска компания от енергийния бранш, тъй като до момента използването на горива различни от въглища и газ в рамките на страната не беше разпространено.

От 2015 г. в Дружеството започват опити и постепенно се внедрява и работи успешно система за изгаряне на слънчогледови люспи заедно с основното гориво.

Множество световни примери сочат, че това е модел, който е внедрен ефективно в редица държави и осигурява множество предимства. Освен оптимизиране на разходите за производство на енергия, използването на горива като например биомаса в енергийния микс трябва да доведе до  значително подобряване на екологичните показатели на подобно Предприятие. От своя страна пък внедряването на RDF гориво при същото производство допринася за разрешаването на проблемите с депонирането на отпадъци, а в момента ефективното оползотворяване на генерираните отпадъци е важен приоритет в политиките на Европейския съюз.

За да се получи т. нар. РДФ се използва специално разработена технология, при която се обработват предварително сепарирани отпадъци, в които се съдържат хартия и пластмаси. Използването на подобно гориво не е новост в световен мащаб и успешно се използва за заместване на част от въглищата в ТЕЦ-ове, работещи на твърдо гориво. Експерти подчертават, че ключов факт при изгаряне в промишлени паргонератори е, че не се допуска непълно изгаряне, което означава, че остатъкът е напълно инертен продукт. Друг плюс е и фактът, че при внедряването в производствената дейност на биомаса и РДФ, се съкращават разходите за въглеродни емисии.

Като цяло редуцирането на изкопаемите фосилни горива и заместването им с биомаса и РДФ не само решават редица проблеми, но главното предимство при тях е, че водят до значително въздействие върху устойчивото развитие на планетата при намаляване на емитирането на въглеродни емисии, които са основен причинител на парниковия ефект.“ – разказа главният инженер на „Топлофикация Русе” ЕАД инж. Стефан Маринов.

Инж. Маринов също така обясни, че според действащото комплексно разрешително, „Топлофикация Русе” ЕАД има право да изгарят до 20% биомаса. Това звучи като сериозна стъпка в подобряване на екологията на българско топлофикационно Дружество.

Сподели:

Още новини от деня