топлофикация Русе

„Топлофикация Русе“ ЕАД с успешна реализация на проекта си за оползотворяване на биомаса

„Топлофикация Русе“ ЕАД успешно реализира проекта си за оползотворяване на биомаса. В тази връзка Дружеството е внесло ново инвестицонно намерение за увеличаване на количеството биомаса, което имат право да използват.

Проектът на „Топлофикация Русе“ ЕАД се реализира на три етапа. За производство на електрическа и топлинна енергия се използват слънчогледови люспи и други растителни отпадъци от селското стопанство.

За реализирането на проекта не се налага промяна в технологията или преустройство на наличните съоръжения в парогенераторите. Измерването на количеството подавана биомаса към системата за изгаряне на парогенераторите е изцяло автоматизирано.

От Предприятието посочват, че това е едно изключително екологично гориво, защото при употребата му не се отделят никакви вредни емисии във въздуха. „Топлофикация Русе“ ЕАД е обект на постоянен контрол от РИОСВ – Русе.

Сподели:

Още новини от деня