топлофикация Русе

„Топлофикация Русе“ ЕАД ще преизчисли сметките на своите клиенти по определената цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2019г. до 31.03.2020г.

„Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с § 2, ал. 9 от Закона за допълнение на Закона за енергетиката /обн. ДВ бр. 38/2020 г./ и на основание Решение № Ц – 24 от 10.06.2020г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, дружеството ще преизчисли сметките на своите клиенти по определената за „Топлофикация Русе“ ЕАД цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2019г. до 31.03.2020г.

Определената цена е 85,80 лв. без ДДС или с 0,13% по-ниска от прилаганата през този период, която е била 85,91 лв. без ДДС. По предварителни изчисления, средната сума за възстановяване е в порядъка на 1 лев на клиент. Минималната разлика в цената се дължи на обстоятелството, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е закупила малки количества природен газ, който се ползва за разпалване на котлите, а не като основно гориво. Посоченото обстоятелство е съобразено в решението на КЕВР, поради което промяната в цената е незначителна и съответно на това и сумите за възстановяване на клиентите на дружеството са незначителни.

За всички клиенти на ежемесечен отчет, за които няма да има изравнителна сметка за отоплителен сезон 2019г. / 2020г., сумите след преизчисляване, ще бъдат възстановени заедно със сметките за месец юни 2020 г. За клиентите, при които ще има изравнителна сметка за отоплителен сезон 2019г. / 2020г. сумите след преизчисляване, ще бъдат възстановени в изравнителната сметка.

Сподели: