топлофикация Русе

Топлофикация Русе ЕАД ще преустрои котел № 8 за работа на природен газ

Котел № 5 на Топлофикация Русе е в основен ремонт, като не се очаква котелът да бъде въведен в работа преди 30.06.2020 г.

Ремонтът включва голям обем от дейности, както подмяна на износени и негодни за ползване елементи, така и дейности секологична насоченост. Предвид изложените обстоятелства, през новия ценови период от 01.07.2019 г. единствените енергийни парогенератори, които могат да се експлоатират при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, са котел № 7 и котел № 8.

Дружеството заявява, че работата само на единия парогенератор не е достатъчна да обезпечи производството на електрическа и топлинна енергия. Съобразявайки ситуацията и предвид необходимостта от спазване на емисионните ограничения в Преходния национален план на България „Топлофикация Русе“ ЕАД предвижда работа с природен газ на котел № 8.

Както е посочено в обосновката към заявлението на дружеството от 01.04.2019 г., в РИОСВ -Русе са представени документи за преустройство на котел № 8 за работа с основно гориво – природен газ.

Сподели:

Още новини от деня