топлофикация Русе

Топлофикация Русе се грижи за подобряване на екологията на града чрез замяна на до 50% от енергийния микс с алтернативни горива

В последните месеци в град Русе темата с чистотата на атмосферния въздух е изключително актуална. Оказва се, че най-големият замърсител там е не „Топлофикация Русе” ЕАД, която често сме свикнали да обвиняваме, когато възникнат подобни проблеми, а завод,  произвеждащ изделия за автомобилната промишленост.

За да се справят с проблемите на околната среда и да сведат до минимум вредното си влияние върху екологията на града, от „Топлофикация Русе” ЕАД представиха преди месеци своето намерение за производство на електрическа и топлинна енергия не само от добре познатите въглища, а и от биомаса и т.нар. РДФ.

„Взехме решение да въведем в енергийния си микс биомаса и РДФ с цел не само да подобрим екологията на Дружеството, а и да оптимизираме разходите по производството на енергия. Биомасата, която използваме най-често са слънчегледови люспи, слама и понякога пелети. РДФ не е добре познат в България и внедряването му в производствената дейност е новост. РДФ представлява специално сепарирани отпадъци и използването им в производството ни е добър и ефективен начин за оползотворяването им. – разказва изпълнителният директор на Дружеството инж. Севдалин Желев.

 Поинтересувахме се и какви са количествата, за които от Толофикация Русе имат разрешение да изгарят. Ръководителят обясни, че съгласно измененията в актуализираното през миналата година комплексно разрешително имат позволение да изгарят до около 87 000 тона биомаса годишно, което прави около 7 000 тона на месец. Разчетите на Дружеството са за замяна на до 50% от горивния микс с новите алтернативни горива, с което се очаква да се оптимизират финансите на Дружеството, да се намали количеството въглеродни емисии, които е задължително да се купуват и едновременно с това чрез модернизиране на горивния процес да се подобрят екологичните показатели.

Подобряването на екологичните показатели на Дружеството трябва да доведе до намаляване на изпусканите вредни емисии в атмосферата и съответно да допринесе за подобряване на качеството на атмосферния въздух в района на Русе.

Сподели:

Още новини от деня