ТП на НОИ в Бяла получи безвъзмездно общински имот в Бяла

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление за срок от 10 години на Национален осигурителен институт за осъществяване на дейността на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе в град Бяла на следната част от имот – публична общинска собственост: Помещения с обща светла площ 116,12 кв. м., находящи се в източната част на първи етаж на двуетажна масивна сграда – бивша детска градина, находяща се в имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07603.501.491 по кадастралната карта на гр. Бяла, с адрес: гр. Бяла, ул. „Иван Вазов“ №23, съгласно АПОС № 3485/20.11.2018 г., както следва: помещение № 3 с площ 72,85 кв. м.; помещение № 4 с площ 3,87 кв. м.; помещение № 5 с площ 3,15 кв. м.; помещение № 6 с площ 15,28 кв. м.; помещение № 7 с площ 7,36 кв. м.; помещение № 8 с площ 5,22 кв. м.; помещение № 9 с площ 1,87 кв. м.; помещение № 10 с площ 6,52 кв. м., съгласно скица на поземлен имот и разпределение на помещенията.

Сподели:

Още новини от деня