ТП-на-НОИ-Русе

ТП на НОИ – Русе ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация от 29 март

Националният осигурителен институт стартира действието на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г.

ТП на НОИ – гр. Русе ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация, считано от 29.03.2024г. от 13.00 до 17.00 часа в сградата на ул. “Ангел Кънчев” № 1, етаж №6, стая № 1.

През 2024 г. Националният осигурителен институт ще финансира дейността при следните крайни цени:

  • за една нощувка – крайна цена в размер на 26,00 лв. за всички изпълнители на дейността;
  • за частична парична помощ за хранене – крайна цена в размер на 9,00 лв.;
  • за диагностични и терапевтични процедури – крайна цена, по видове съгласно договорите.

Националният осигурителен институт няма да заплаща средства за нощувки в случаите, при които:

  • изпълнителят е извършил настаняване на правоимащи лица в стаи, извън посочените в сключените договори;
  • стаите, в които се извършва настаняването, не отговорят на изискванията
  • в стаите, са настанени повече от определения за съответната стая брой лица.

Информираме Ви, че в интернет страницата: www.noi.bg на Националния осигурителен институт раздел: “ОБЕЗЩЕТЕНИЯ”/”Профилактика и рехабилитация” има информация за:

  • условията за ползване на паричната помощ и необходими документи;
  • профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация;
  • редът за извършване на резервации и размерът на таксата за тях;
  • телефоните за контакт с изпълнителите.
Сподели: