Традиционна римска кухня представят днес в Русе

18 основни и 44 допълнителни обекта на римското културно-историческо наследство, 8 фестивала на римска и антична тематика и 19 музея са включени в съвместен туристически маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Това стана ясно днес в гр. Русе по време на заключителна пресконференция по проект, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, съвместно с Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

„Тази инициатива стана възможна благодарение на волята на дунавските общини, които припознават културно-историческия туризъм като мощен стимул за социално-икономическо развитие на местно равнище“, заяви г-жа Мария Цанкова, Изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини. Почти във всяка от българските общини край Дунав има значим паметник на римското културно-историческо наследство. Това богатство може да бъде запазено и ефективно промоцирано, само ако се представи в по-широк контекст, което е и целта на общия българо-?005cr умънски маршрут. Г-жа Цанкова подчерта, че туристическият продукт е създаден въз основа на мащабно предварително проучване на близо 200 обекта. Маршрутът разполага със Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетинг и промоциране. Факт са и първите промоционални материали – атрактивни каталог и брошура, уебсайт, приложение за мобилни устройства и филм. „Всичко свършено дотук показва, че ни чака още много работа – с представителите на туристическия бранш и с всички заинтересовани стран?005cr в регион“, допълни г-н Йон Джуганару, Президент на Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца.

Проф. д-р Николай Ненов, Директор на Регионалния исторически музей – Русе, включен в маршрута и домакинстващ заключителната пресконференция, напомни, че римското наследство е в основата на съвременната европейска култура и затова насоченият към него туризъм е свързан с огромен потенциал за развитие на Дунавския регион в България. За да станат интересни и атрактивни за широк кръг от туристи, римските обекти трябва да бъдат „оживявани“ чрез възстановки на различни обичаи, демонстрации на облекло и храна от римско време, каза г-н Ст ефан Проданов, Ръководител на екипа по създаването на Стратегията за маркетинг и промоциране. В качеството си и на Ръководител на Групата за антични възстановки „Legio I Italica” (гр. Свищов), г-н Проданов презентира традиционни римски деликатеси. В края на събитието беше излъчена част от промоционалния филм на маршрута.

Маршрутът предстои да бъде развиван и популяризиран чрез разработените два стратегически документа. Приоритет в работата на партньорите, след приключване на проекта, ще бъде популяризиране на маршрута, участие в национални и международни борси, поддържане на актуална информация, организиране на обучения, специални събития и др.

Сподели:

Още новини от деня