Традиционно международно онлайн участие в педагогически четения на учителите по руски език

/Източник – СУЕЕ/

На 22.11.2018 г. учителите по руски език от СУЕЕ взеха участие в онлайн педагогически четения с град Волгоград с доклади на тема „Проектно-изследователската дейност в урочната и извънурочна работа“.

Такива онлайн връзки и участия се превръщат в традиция за у-щето ни, като дават стимул за работа с практически насочени и иновативни методи в преподаването на руски език. Връзките ни с лицей №8 от Волгоград датират от участието му в четирите Международните педагогически конференции, организирани от РУ и СУЕЕ.

Сигурни сме, че ще продължат с успех и в бъдеще

Сподели:

Още новини от деня