Трактор, ремарке и косачка придоби кметство Смирненски /Община Ветово/

Общински съвет – Ветово прие корекциите в разходната част на бюджета за местните дейности по функции, дейности и разходни параграфи, съгласно Приложенията за корекциите по бюджета на местните дейности.

Съветниците включиха в поименния списък на обектите, предвидени за ОР и придобиване на ДМА и НДМА през 2020 г. обектите:

Закупуване на ремарке и косачка за км. Смирненски, обща сума 6 000 лв., с източник на финансиране със собствени бюджетни средства;

Закупуване на трактор (втора употреба) за км. Смирненски на стойност 6 000 лв., с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

Аварийно укрепване и възстановяване на молитвен дом – джамия с. Смирненски, с източник на финансиране на трансфер от държавния бюджет.

Намален е резервът за непредвидени разходи с 69 486 лв., както и капиталовите разходи на кметство Сеново с 5 000 лв.

Сподели: