Трансгранично учение за противодействие на горски пожари се проведе в Ценово

Трансгранично учение за противодействие на горски пожари се проведе в Ценово

Днес Община Ценово бе домакин на дългоотлагано /поради пандемията/ трансгранично мероприятие. Кметът д-р Петър Петров и зам. кметът Ваня Игнатова се погрижиха за добрата организация и топлото посрещане. Там бяха румънските им колеги Флорентин Сурдуляса, кмет на община Гряка, и Силвиу Маня на община Хотареле. Проведе се обучение „Горски пожари“ относно ограничаването и ликвидирането на големи и сложни по развитие горски пожари, извършвано със собствени сили и средства, в рамките на проект „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Определиха се начините и способите за намеса в трансграничната зона, при възникването им, при които са засегнати големи горски масиви, застрашени са населени места, хора, животни и инфраструктура. В обучението участваха: доброволните формирования на бенефициентите от община Ценово, област Русе, общините Хотареле и Гряка, окръг Гюргево, представители на ПБЗН-Бяла, РУ Бяла, БЧК Русе, служители на община Ценово. И трите общини са членове на Еврорегион Данубиус.

Сподели: