Трафопост "Гребна база" ще бъде премахнат след изграждането на нов

Трафопост „Гребна база“ ще бъде премахнат след изграждането на нов

В една от съборените вече сгради в ПИ 63427.2.5735 се намира трафопост „Гребна база“, собственост на Община Русе. От трафопоста са захранени абонати на Електроразпределение север АД, като измерването на консумираната електрическа енергия се намира в трафопоста.

Предвижда се премахване на съществуващия трансформаторен пост след изграждане на нов трафопоста.  В тази връзка в проекта са включени дейности по реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение.

След близо 2 месеца и половина Гребната база на кея вече не съществува
сн. Архив

Изпълнението на СМР ще се извършва едновременно с други строителни дейности в крайбрежна зона „Кея“. Строителните дейности са обвързани с процедури по прехвърляне на захранващи кабели от стария към новия трафопост и с действия по извеждане на стария трафопост от експлоатация.

Сподели:

Още новини от деня