траян георгиев

Траян Георгиев, финансов мениджър и прокурист, „Бадер България“ КД за конференцията Digital4Ruse: Бих желал да споделя какво „Бадер България“ прави в сферата на дигитализацията на своите бизнес процеси, а от друга се надявам да почерпя опит от останалите колеги

За трета поредна година Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса превръща град Русе в център за иновации и бизнес развитие. „Доходно здание“ ще бъде домакин на събитието и на 13 април ще събере водещи експерти с дългогодишен и доказан опит в сферата на дигиталния маркетинг, изкуствения интелект, киберсигурността и дигиталното предприемачество.

Програмата на събитието е насочена към обсъждане на актуални теми като европейското финансиране на дигиталните трансформации, успешни стратегии за излизане на международния пазар и разработване на ефективни дигитални маркетинг стратегии. За първи път в историята на Digital4Rusе, конференцията ще представи изпълнителните директори на водещи компании и едни от най-големите работодатели на област Русе, които ще споделят своята опит и историята на успеха си с гостите. Както обикновено програмата на събитието ще представи различни формати – от панелни дискусии и презентации до иновативния формат „горещ стол“, където лекторите ще бъдат поставени пред директни въпроси и ще трябва да дадат конкретни решения.

Форматът на конференцията Digital4Ruse дава възможност на участниците да се срещнат и обменят идеи и контакти с водещи фигури в бизнеса, да разширят своите професионални мрежи, да се запознаят с най-новите трендове и технологии в дигитализацията и да изпреварят конкуренцията.

Конференцията Digital4Ruse се осъществява в партньорство с Община Русе, Българска стопанска камара, Enterprise Europe Network, Българска асоциация по информационни технологии, Българска Е-комерс асоциация, Българо-Румънска търговско-промишлена палата, Българска предприемаческа асоциация, Русенска търговско-индустриална камара и други.

Сред водещите лектори тази година ще бъде Траян Георгиев, финансов мениджър и прокурист, „Бадер България“ КД. Той бе любезен да отговори на въпроси от медийния партньор на събитието RuseInfo.

Г-н Георгиев, защо решихте да участвате в конференцията Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса?

  Реших да участвам в конференцията Digital4Ruse: Дигитални възможности за бизнеса поради две основни причини.

  От една страна бих желал да споделя с аудиторията какво „Бадер България“ прави в сферата на дигитализацията на своите бизнес процеси, а от друга се надявам да почерпя опит от останалите колеги и това да ми помогне по отношение надграждане и имплементиране на допълнителни дигитални решения в организацията, за която работя. Считам, че би било ползотворно и продуктивно да обменим опит, да споделим гледни точки и мнения относно така актуалната в наши дни дигитализация.

  Какви са основните предизвикателства в развитието на Бадер България в Русенска област?

   Бадер България“ активно присъства в града ни от 2019-та година. В началото екипът е бил съставен от малко на брой колеги, които са имали нелеката задача да стартират едно ново за областта производство, в което човешкият фактор е основна движеща сила. Прецизността и вниманието към детайла са качества, които трябва да притежава всеки ангажиран с производствената дейност в предприятието. Днес в компанията работят около 500 човека, като това е и основното предизвикателство пред „Бадер България“, а именно ангажирането на хора, които са готови да се развиват в среда, в която точността и безкомпромисното качество са на първо място, хора, които имат визията за екипност и модерен маниер на работа, следвайки изискванията на устойчивия бизнес.

   Бихте ли се спрели на основните моменти от разширяването на бизнеса на Бадер България тук?

    Както вече споменах компанията стартира своята дейност в град Русе през 2019-та година, като в началото производството се е помещавало в сравнително малка сграда, която може да се приеме по-скоро като тренировъчен център, отколкото като производствено предприятие. С оглед добрите резултати, които са постигнати, компанията майка решава да инвестира в своя собствена сграда и закупува такава през 2020-та година, в която се помещават всички производствени, складови и административни дейности на предприятието. Въз основа на растящото търсене и увеличаващият се обем поръчки се наложи през 2022-на година да бъде потърсен вариант за разширение. Така „Бадер България“ се сдоби с нова сграда, в която през 2023-та година изнесе изцяло шевното си производство и администрацията, а в първоначално придобитата разположи кроенето на текстилните изделия, като бе внедрен и нов доста модерен процес по кроене на естествена кожа. В допълнение бих желал да споделя, че двете локации на компанията се намират на разстояние около 400 метра една от друга, като транспортирането на материали между тях се осъществява чрез електрическо превозно средство, което пък от своя страна се зарежда изцяло от слънчева енергия, която се произвежда от фотоволтаична покривна електроцентрала, собственост на дружеството.

    Важен елемент от представянето на всяка голяма международна компания е силно онлайн присъствие и понякога нестандартна маркетингова стратегия. Бихте ли споделили част от Вашия опит в тази област?

     Предвид това, че продукта, който произвежда „Бадер България“ не е пряко насочен към крайния потребител, ние се стремим по-скоро да популяризираме нашият устойчив бизнес модел. А именно, да споделим, че сме компания, която е социално отговорна, съблюдаваща справедливи и безопасни условия на труд, гарантираща защита на ресурсите, екологичното им потребяване и енергийна ефективност. Използваме разнообразни методи за онлайн присъствие – социални мрежи, уеб сайт, като се стремим да бъдем лесно достъпни и да даваме адекватна и бърза обратно връзка на всеки, който се обърне към нас.

     Със сигурност Бадер България използва изкуствен интелект, Използва ли „Бадер България“ изкуствен интелект, за да оптимизира работните процеси? Какво бихте могли да кажете за това?

      На този етап „Бадер България“ не използва изкуствен интелект с цел оптимизация на бизнес процесите. Разполагаме с внедрена много мощна и гъвкава ERP система, като основна цел ни е нейната донастройка и максимална автоматизация. Разполагаме и с допълнителни външни модули и платформи, които са интегрирани в нашата система с цел по-бърз и коректен трансфер на данни и документооборот. Машините ни са високотехнологични, като голяма част от тях са свързани със системата и дават възможност за наблюдение и анализ на множество параметри в реално време. Също така с цел получаване на навременна информация, различни по вид финансови данни непрекъснато и автоматично се трансферират към компанията майка.

      Използва ли Бадер България възможностите за европейско финансиране за дигитализация на бизнеса и къде е фокусът на вашата работа тук?

       По отношение на възможностите за европейски финансиране, „Бадер България“ бидейки част от голяма група е силно ограничена откъм допустимост по подобни проекти. Повечето са насочени към малки и средни предприятия, което означава, че всички дейности в посока дигитализация си ги самофинансираме. Естествено следим актуалните програми и при наличие на подходящи бихме се фокусирали върху тях. Считаме, че пътя на дигитализацията е стръмен и труден, но ако бъде извървян правилно ще донесе изключителни ползи за множество потребители, от една страна за тези, които пряко боравят с първичните данни, а от друга за онези, които се нуждаят от агригирана, точна и навременна информация.

       Сподели: