Траян Тотев ще е водач на листата на ВМРО - Българско национално движение в Русе за предстоящите на 14 ноември парламентарни избори

Траян Тотев и Давид Александров представиха позиция относно работата на НПО на територията на община Русе и последствията от ЗСУ

По време на пресконференция на общинския съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в ОбС – Русе Траян Тотев и Давид Александров, съпредседател на Сдружение РОД, бе представен отговорът на направено питане от общинския съветник на тема „НПО сектора в община Русе и връзката им с джендър образованието“ и „Последствията от ЗСУ върху общинската администрация и държавния сектор на услугите“.

Бяха припомнени въпросите, които изготвиха двамата. Същите бяха зададени на отминалата сесия на съвета на 13 декември.

На много места в страната бавно и полека джендър идеологията се опитва да си проправи път към децата и училищата, за да формира възпитанието на децата и по този начин да влияе на бъдещите обществени нагласи. Във връзка с тази агресия много родители се притесняват за своите деца. ВМРО винаги е водила борба за запазване на традиционните семейни взаимоотношения и ще полага усилия да пресече всякакви опити за прокарване на ненормалните теории.

В тази връзка моите въпроси към Вас, господин Кмете, са следните: 1. Кои са неправителствени организации, които работят по направления, свързани с децата, младежите и образованието на територията на община Русе? Каква дейност извършват те и сътрудничат ли си с общинска администрация и общинските училища?

2. Кои са всички доставчици на социални услуги работещи съвместно с общината и получават ли финансиране от Община Русе по договори, съвместни проекти или други?

3. Дирекция „Хуманитарни дейности“ успява ли с текущия персонал и бюджет да покрие обема работа, който им е прехвърлен след приемането на Закона за социалните услуги?

ВМРО в Русе и Сдружение „Родители обединени за децата“ настояват за отмяна на Закона за социалните услуги. Според тях се създават предпоставки за прехвърляне на голяма част от дейностите на неправителствени организации без да има необходимия контрол. Произтичащите от ЗСУ промени за намаляване на и без това малкото служители в сектора на услугите е факт, който се отразява негативно върху пълното обхващане на нуждаещите се от подпомагане и най-вече върху ефективността на контрол върху дейността, смятат от ВМРО и „Родители обединени за децата“. Затова те се обявиха за връщане на Закона за социалното подпомагане и създаване на нов Семеен кодекс, като изпълнението и контролът върху социалните дейности трябва да бъдат на Общините и държавата.

Сподели: