кино виктор юго

Предстои отдаване под наем на бившето кино „Виктор Юго“ в Русе

От скоро в пенсионерския клуб, намиращ се в бившето кино „Виктор Юго“ в ж.к. „Здравец-север“, се подвизава молитвен дом, използван от представители на религиозна общност, наричаща се „Трета евангелска петдесятна църква Русе“.

Сигналът е подаден от общинските съветници д-р Росица Георгиева и Иво Пазарджиев след като граждани са се свързали с тях, за да потърсят съдействие.

След извършена проверка от страна на компетентните органи на Община Русе и съветниците Иво Пазарджиев и Траян Тотев, помещението, където се извършват служби три пъти седмично, е било затворено. Това според председателя на групата общински съветници на „Патриотите ВМРО, Глас народен“, е заради предварително изтекла информация до въпросната религиозна общност, че предстои проверка.

Въпросите, които двамата общински съветници задават към кмета Пламен Стоилов касаят преди всичко юридическата страна на нещата.

Георгиева и Пазарджиев питат кое е юридическото лице – наемател на въпросното посещение и на какво основание то му е предоставено от страна на Община Русе. Също така – защо същото е предоставено от страна на пенсионерския клуб за молитвен дом на религиозната общност. Вписана ли е въобще „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ в регистъра, воден от Общинска администрация-Русе на основание чл.19, ал.2 от Закона за вероизповеданията? Ако да, то подадено ли е към заявлението за вписване на вероизповеданието удостоверение от централното ръководство на „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ за лицата, които го представляват в Община Русе, седалището и адреса на местното поделение? Общинските съветници настояват ако информацията е налична, същата да им бъде предоставена.

В помещението има обособена детска стая, която се ползва от децата на хората, посещаващи сбирките, а така също в коридора на сградата е разположена машина за продажба на топли напитки. В тази връзка д-р Георгиева и Пазарджиев настояват кмета Стоилов да отговори на какво основание се извършва търговска дейност в коридора на сградата, посредством автомата за топли напитки, а също така подавани ли са сигнали в Община Русе за нерегламентирано предоставяне за ползване на втори лица на отдадена под наем общинска собственост?

Най-важният въпрос, засягащ пряко интересите на гражданите е какви ответни действия ще бъдат предприети, във връзка с констатираното предоставяне на помещението на религиозна и търговска дейност от страна на администрацията?

В отговорите на въпросите от страна на Катя Петрова – началник на отдел „Социални дейности“ в Община Русе, стана ясно, че наемател на помещението от 24 февруари 2005 година правото за ползване на сградата е на Българска асоциация на пенсионерите. Със заповед от 2001 година на кмета на Община Русе правото за ползване на помещението е предоставено на пастор Иисус Илиев от въпросната църква. Местното поделение на църквата има необходимата регистрация. Там обаче неправомерно е поставен автомат за топли напитки. За имота има новосъздадени актове за частна общинска собственост от март тази година. Предприети са действия за отдаването под наем на имота общинска собственост съобразно неговото предназначение.

сн. Гугъл Карти

Сподели:

Още новини от деня