Трета среща по проект „Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево – Русе“

Трета среща по проект „Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево – Русе“

Време за прочитане: < 1 мин.

Уъркшоп по проект Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse”, код на проекта ROBG-501 се проведе днес, 4.09.2019г. в Конферентната зала на хотел „Космополитан“ в Русе. По време на срещата пред близо 60 заинтересовани лица, екипът на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе представи вече готовата част от стратегията за Русенски регион.

В разработения документ от над 80 страници е изследван потенциала на региона, търсенето и предлагането на туристически услуги, съществуващите туристически продукти, инфраструктура и ключови пазари. Документът представя и очертаните стратегически цели и програмни приоритети, както и дава указания за действия в краткосрочен и средносрочен план.

Стратегическите цели, определени в Областната стратегия за развитие на туризма са предназначени да насърчат туристическата привлекателност на региона и да стимулират развитието и предлагането на туристическите продукти и услуги.

Стратегическите цели попадат в три области на развитие в сектора на туризма: увеличаване на посетителите и добавената стойност в сектора, надграждане на опита на посетителите и нарастване на информираността за дестинацията.

Програмните приоритети са обединени в 6 основни направления: управление, бранд, разработване на набор от маркетингови инструменти за партньорите в индустрията, изграждане на онлайн ресурси, насърчаване промоцията на туристическите дестинации и инвестиции.

Пълният текст на стратегията ще бъде публикуван на сайта на проекта, който се разработва в момента.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния България 2014-2020 година.

Сподели:

Още новини от деня