Третокласници от СУ „Йордан Йовков“ гостуваха на Районен съд - Русе в Деня на отворените врати

Третокласници от СУ „Йордан Йовков“ гостуваха на Районен съд – Русе в Деня на отворените врати

   В изключително ограничен вариант предвид епидемичната обстановка, Районен съд – Русе осъществи традиционния Ден на отворени врати, като част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт. 

С цел ограничаване струпванията на много хора, гости бяха само третокласници от СУ „Йордан Йовков“ гр. Русе, придружавани от директора г-жа Кремена Кръстева и класните си ръководители. Председателят на Районен съд – Русе съдия Елена Балджиева и съдия Велизар Бойчев ги посрещнаха в най-голямата съдебна зала и на достъпен език ги запознаха с работата на съда. Съдия Бойчев им обясни кои са участниците и страните в едно съдебно производство, кой къде застава в съдебната зала, какъв е редът за протичане на съдебните заседания. От съдия Балджиева учениците научиха и за особеностите на гражданското правораздаване. Че учениците са изслушали с голям интерес думите на магистратите, се доказа и от викторината с въпроси, на които повече от половината деца дадоха изцяло верни отговори. Третокласниците искрено се въодушевиха от възможността, която получиха, да се облекат с тоги и да заемат съответните места на съдии, прокурори и адвокати в съдебната зала. Най-активните от тях бяха наградени с книги, а всички присъстващи получиха Конституция на Република България и информационни брошури от Висшия съдебен съвет. От своя страна, децата подариха на домакините си специално изработено от тях пано и рецитираха стихчета и пожелания за предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

Чрез инициативата Ден на отворените врати Районен съд – Русе цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

Сподели: