Трима работодатели препятствали умишлено работата на Инспекция по труда – Русе

Днес се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд с председател зам. – областния управител Милена Хинкова. Сравнителен анализ на резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” между деветмесечието на 2013 г. и деветмесечието на 2012 г. с насоченост, изводи, оценки и препоръки представи Ирена Николаева – директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Русе. Трима работодатели са препятствали умишлено работата на Инспекция по труда – Русе за деве…

Source: *119595.html

    

Сподели: