Трима ще представят ПГ по транспорт - Русе в регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”

Трима ще представят ПГ по транспорт – Русе в регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”

Време за прочитане: < 1 мин.

На 24, 25 и 26 февруари 2021 г. в Професионална гимназия по транспорт се проведе училищният кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Състезанието бе проведено в четири кръга:

  • Решаване на тест по безопасност на движението по пътищата
  • Решаване на технически тест, съдържащ въпроси от общо устройство на автомобила, експлоатация и диагностика на автомобила и др.
  • Майсторско управление на лек автомобил по зададено трасе.
  • Изпълнение на практически задания.

Регламентът на състезанието провокира учениците да демонстрират своите умения и компетентности, придобити при обучението по професията за изпълнение на автомонтьорски операции, спазване на правилата за движението по пътищата, както и да покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип.

В етапите на състезанието се включиха  ученици от 10, 11 и 12 клас. След обобщение на резултатите от четирите кръга на състезанието бе избран отборът на ПГ по транспорт, който ще се представи на регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в гр. Шумен. Етапите на състезанието бяха оценявани от комисии, включващи преподаватели, представители на бизнеса и на ИА”Автомобилна администрация”, ученици от ПГ по транспорт.

Участниците се представиха отлично, като съставът на отборът, който ще представи училището на регионалния кръг на националното състезание „ Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” e:

Зафер Мердин Качак – 11.б клас
Иван Димитров Банчев – 12.а клас
Йоан Ивов Йорданов – 11.б клас

Сподели:

Още новини от деня