Три големи награди за общо 1300 лева очакват платилите навреме своите данъци и такси в Бяла

Община Бяла уведоми данъкоплатците си, че за предплатилите до 30 април за цялата 2018 година освен отстъпката от 5 % ще бъдат раздадени 3 предметни награди на обща стойност до 1300 лева с цел повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Средствата ще са от перото „Глоби, санкции и наказателни лихви“ на общинския бюджет. За участие в инициативата могат да се включат само физически лица, заплатили от 22 януари до 30 април тази година, включително, всички данъци и такси, дължими към Община Бяла. Става дума за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса „Битови отпадъци“.

Печелившите ще бъдат обявени след публичен жребий от комисия, назначена от кмета на Община Бяла в присъствието на нотариус.

Сподели:

Още новини от деня