ДИТ - Русе установи 373 нарушения при 100 проверки през май

Три нови услуги ще предлага ДРСЗ – Русе от 1 юли

Три нови услуги ще предлага ДРСЗ – Русе от 1 юли. Това съобщи Юлия Събева, главен експерт в дирекция „Бюро по труда“ – Русе днес.

Това са: „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант”. Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст. Тази дейност е част от стратегията за модернизация на Агенцията по заетостта. Целта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните лица и най-вече към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в трудовия пазар.

В Русенска област ще се прилагат и трите услуги според потребностите на търсещите работа лица.

Предстои прилагането на подобрените услуги „Ателие за търсене на работа”, „Информиране, консултиране, мотивиране”, „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности”, „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене”, „Провеждане на трудови борси”, „Ден на работодателя” и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели. Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните 7 групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.

Новите и подобрени услуги, както и стандартизираните пакети услуги за 7 от уязвимите групи на пазара на труда, бяха апробирани пилотно в бюрата по труда в регионите Благоевград и Монтана. Резултатите от пилотното прилагане се анализираха текущо, преработиха се методическите материали с оглед тяхното оптимизиране и адаптиране към технологията на работа на бюрата по труда и промените на сегашния трудов пазар. На тази основа експертите от двата региона изведоха основните параметри и различия спрямо досегашните подходи и услуги към уязвимите групи и на работните срещи ги представиха на колегите си от Русе.

Сподели:

Още новини от деня