Три професионални гимназии в Русе ще бъдат обновени

Три професионални гимназии в Русе ще бъдат обновени

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев беше сред гостите на днешната официална церемония по извършване на първа копка за обновяването на три държавни училища на територията на града, а именно Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

Инициативата е част от изпълнението на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура, чрез подобряване на техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативни програма „Региони в растеж“.

„Реализирането на този проект е поредното доказателство, че държавата е поставила като един от основните си приоритети образованието на подрастващото поколение! Изпълнението на дейностите по проекта ще създаде по-добри условия за ползотворния учебен процес, което ще осигури по-обучени и знаещи специалисти! Надявам се, че дейностите ще приключат в срокове! Успех!“ заяви заместник областният управител веднага след като ливна менче с вода за успешното реализиране на проекта.

Символичната копка беше направена днес сутринта в двора на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, където е поставен и билборд с подробна информация относно проекта. Сред планираните дейности в училището са обновяване на корпус А, Б и Д, включващо и конструктивно укрепване на Корпус А, изпълнение на мерки за енергийна ефективност в трите корпуса, подмяна на отоплителната, електро и ВиК инсталации, основен ремонт на покривите, подмяна на настилки и осветителни тела и още много други. Също ще се предприеме цялостен ремонт на физкултурния салон, преасфалтиране на спортната площадка и подмяна на съществуващата ограда, оборудване и обзавеждане на модерна мултифункционална зала с капацитет от 400 души, както и изграждане на външен асансьор, осигуряващ достъпна архитектурна среда и обособяване на адаптирани санитарни възли на всеки етаж във всеки от корпусите.

В Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ е предвидено цялостно обновяване на учебния корпус и физкултурния салон, ремонт на прилежащото дворно място, полагане на настилка за спортни площадки за 3 вида спорт и изграждане на осветление, направа на предпазни огради и доставка на модерно обзавеждане с цел повишаване привлекателността на училищната среда, както и на условията за провеждане на обучение.

Що се касае до Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, то ще се пристъпи към цялостно обновяване на учебния корпус, както и създаване на условия за достъп до сградата на хора с увреждания. Освен това в рамките на спортната площадка ще се обособят две игрища – едно за мини футбол и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт с оборудване на съответните видове спорт.

Сподели:

Още новини от деня