Три случаи на сифилис в Русенско за 9 месеца

Общо към 30.09.2013 г. са регистрирани три случая на сифилис (заболяемост 1.30‰оо). И тримата са прегледани от специалисти по кожни и венерически болести в АСИМП и ДКЦ. Наблюдава се относително ниско ниво на заболяемостта от тази СПИ. Тя варира от 1.59‰оо през 2009 г., 1.98‰оо през 2008 г., достига до 4.82‰оо през 2010 г. и спада до 2.43‰оо през 2011 г. и 0.43 ‰оо през 2012 г. Във връзка с прекратяване дейността на ЦКВЗ “Вл. Горанов” – …

Код на новината : *119798.html

    

Сподели: