ремонт Дунав мост 2017

Три фирми се борят да ремонтират осветлението на „Дунав мост“

Три от четирите фирми, подали документи, по обществената поръчка за ремонт на осветлението на „Дунав мост“, обявена от Агенция „Пътна инфраструктура“, поръдлжават към финала. Обществената поръчка е обявена в края на месец март тази година, като в заданието е включено ремонт както на хоризонталните осветителни тела по средната метална конструкция на моста (сега луминсцентни), така и на вертикалните тротоарни тела по протежението на платното до пункта. Предвижда се израждане и на нова елктрическа мрежа. Осветителните тела трябва да са с висока степен на защита от вода и прах, да са издръжливи на вибрации и високи температури. ЛЕД осветлението ще бъде в тяло от лят алуминий.

Срокът за изпълнение е не повече от 70 календарни дни, след подписване на протокол за начало на ремонтните дейности. Общата стойност на поръчката е 116 666 лева без ДДС. Предлаганата цена носи двойно повече точки от срока на изпълнение (70 към 30 точки).

От документи на Областно пътно управление – Русе става ясно, че към началото на месец юни се е провело заседание на комисията по оценка на постъпилите оферти. По офертата на сливенската „Ел и Клима Корект“ ООД са отстранени липсите на документи и несъответствия, а предлаганият срок на изпълнение е 14 дни. Открити са несъответствия в линейният график и е препоръчно на фирмата да ги отстрани.

По отношение на другият участник – „Ваяна“ ЕООД от Нова Загора не са открити актулани документи, изисквани по процедура, тоест участникът не е доказал, че прилага система за управление на качеството, и бива отстранен от процедурата.

Третият участник „ДАР-80“ ООД Русе предлага срок на изработка от 45 календарни дни, като документацията е изрядна.

Четвъртият участник е също от Русе – това е фирма „ЕЛ“ ЕООД. Фирмата предлага линеен график от 60 календарни дни, като в него са открити несъответствия. Препоръчно е да бъдат отстранени.

Очаква се скоро да бъде взето и окончателното решение за изпълнител по тази обществена поръчка.

сн. РусеИнфо

Сподели:

Още новини от деня