Три читалища от община Ценово получават пари за нови книги по проект

Три читалища от община Ценово получават пари за нови книги по проект

Близо 3300 лева ще получат три читалища от община Ценово за обновяване на книжния фонд. След втората конкурсна сесия по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата финансови „инжекции“ за нови книги са предвидени за читалищните библиотеки в Долна Студена, Караманово и Беляново. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции и финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете от книги и други информационни източници. Проектните предложения предвиждат закупуване на нова литература от различни жанрове, от български и чуждестранни автори. По лавиците на Народно читалище „Пробуда – 1923“ в Долна Студена ще се подредят книги за сумата от 1202 лева. Библиотеката на НЧ „Светлина – 1905“ в Караманово ще се обогати с литература за близо 880 лева. Читалището в едно от най-малките населени места в общината – Беляново е одобрено да закупи книги за 1208 лева. И през пролетта НЧ „Пробуда – 1927“ в селото спечели с проектното си предложение.

Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литература, културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека. Ръководствата на читалищните институции уточниха, че още в близките дни ще започне обновяването на книжния фонд.

Сподели: