Трудова борса се състоя днес в Доходното здание

Трудова борса се състоя днес в Доходното здание

Трудова борса по инициатива на „Регионална служба по заетостта“ – Русе и Дирекция „Бюро по труда“ – Русе се състоя днес във фоайето на Доходното здание. Над 15 институции и дружества от Русе и региона предложиха възможности на дошлите десетки граждани.

Провеждането на Трудовата борса имаше за цел:

– Да се извърши обмяна на информация за местния трудов пазар;

–  Да се подпомогне трудовото посредничество и  шансовете за осигуряване на  заетост на търсещите работа, за да останат те в България;

– Работодателите да осъществят пряк контакт с търсещите работа и да направят подбор за незаетите си длъжности още в деня на борсата;

По време на събитието бяха предоставени услуги на Агенцията по заетостта като член на европейската мрежа за трудова мобилност EURES, насочени към работодатели и търсещи реализация в страните от ЕИП.

Сподели: