темида съд дело

Тръгва делото срещу трима, обвинени за смъртта на работник в землището на Щръклево

Делото, което ще гледа в понеделник състав на Окръжен съд – Русе, е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против П. П., Н. Н. и А. С.,  обвинени в лишаване от живот при професионална непредпазливост.

Повдигнатото на подсъдимия П. П. обвинение е за това, че на 14.07.2016 г, в птицеферма, хале № 2, собственост на „ Непал – 10 „ ЕООД – гр. Варна, находяща се в местността „Дренето“, в землището на с. Щръклево, обл. Русе, като управител на „Непал – 10„ ЕООД – гр. Варна,  поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с работа с електрически системи и електрообзавеждане, нарушил разпоредбите на: Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с което причинил смъртта на М. Р. – престъпление по чл. 123, ал. 1 НК.

На подсъдимия Н. Н. е повдигнато обвинение за това, че на 14.07.2016 год., в птицеферма, хале № 2, собственост на „ Непал – 10 „ ЕООД – гр. Варна, находяща се в местността „Дренето“, в землището на с. Щръклево, обл. Русе, като „изпълнител“ по граждански договор № 2/01.07.2016 г., с „възложител“ – „Непал-10“ ЕООД, с който му било възложено да извърши – ремонт на покрив на сграда – хале № 2, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с работа с електрически системи и електрообзавеждане, нарушил разпоредбите на: Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с което причинил смъртта на М. Р. – престъпление по чл. 123, ал. 1 НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и А. С. в това, че на 14.07.2016 г, в птицеферма, хале № 2, собственост на „ Непал – 10 „ ЕООД – гр. Варна, находяща се в местността „Дренето“, в землището на с. Щръклево, обл. Русе, по непредпазливост причинил смъртта на М. Р. чрез действия, които спадат към правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – свързана с работа с електрически системи и електрообзавеждане, която той няма право да упражнява – като заварчик, ангажиран и нает от Н. Н. – „изпълнител“ по граждански договор № 2/01.07.2016 г., с „възложител“ – „Непал-10“ ЕООД, с който на Н. било възложено да извърши ремонт на покрив на сграда – хале № 2, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, нарушил Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V – престъпление по чл. 123, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Сподели:

Още новини от деня