Тържествена Вечер на специалностите на факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет

Тържествена Вечер на специалностите на факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет

Студентска научна сесия, три конкурса и студентска олимпиада бяха включени в програмата на Майските празници на факултет Електротехника, електроника и автоматика (ЕЕА). Всички те се проведоха онлайн от 18 до 20 май 2021 г. Финалът беше поставен на 26 май с тържествената Вечер на специалностите на факултет ЕЕА, която се проведе при засилен интерес във виртуалната зала. На официалната церемония бяха отличени студентите, докторантите и учениците с призови места на проведените конкурси, олимпиада и научни сесии.

Студентската научна сесия се състоя на 20 май и протече в две паралелни секции – секция Електротехника, електроника и автоматика, с организатори доц. Красимира Щерева и доц. Огнян Динолов и секция Комуникационни и компютърни системи и технологии, с организатори доц. Галина Иванова и гл. ас. д-р Иванка Цветкова. В двете секции общо 26 студенти и докторанти представиха 23 научни доклади, подготвени с участието на техните научни ръководители.

На 19 май се проведе студентска олимпиада по „Мрежи и мрежови технологии“. Събитието бе организирано от катедра „Телекомуникации“ и за втора поредна година се състоя онлайн. Тази година към олимпиадата имаше значителен интерес и в нея взеха участие повече от 35 студенти, които премериха знанията си в областта на съвременните мрежи и мрежови технологии.

Още три конкурса предизвикаха студентите от факултета да изявят своите способности:

– студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“ участваха на 18 май в Конкурс за иновативни компютърни разработки и на 19 май в Конкурс за най-информативен и атрактивен студентски уеб сайт, организирани от проф. Цветозар Георгиев, доц. Георги Георгиев и гл. ас. д-р Йордан Калмуков;

– студентите от специалност „Компютърно управление и автоматизация“ участваха на 18 май в конкурс Индустриален Интернет за всичко през моите очи, организиран от доц. д-р Цветелина Георгиева и гл. ас. д-р Станислав Пенчев. В конкурса взеха участие и ученички от ПМГ „Баба Тонка“ – гр. Русе.

Всички класирани студенти, докторанти и ученици на призови места бяха отличени с грамота и награда на тържествената Вечер на специалностите. Бяха отличени и колективи и преподаватели за активна дейност в провеждането на кандидат-студентската кампания на специалностите във Факултет ЕЕА.

Сподели: