Тържествено начало на честванията по повод 75 години на Русенския университет

Тържествено начало на честванията по повод 75 години на Русенския университет

Според обявената програма, събитията по повод 75-а годишнина на университета на празничния 12-и ноември, започнаха в 10,00 часа с поднасяне на венец пред паметника на Ангел Кънчев – патрон на университета.

След това в централното фоайе на ректората ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави присъстващите със знаменателната годишнина, като отбеляза, че през годината са се състояли над юбилейни 100 събития, като високотехнологичната академична среда и иновативните подходи, прилагани в университета, са позволили тяхното провеждане в разнообразен формат, включително във виртуален формат.

Ректорът обяви откриването на постерната изложба „75 години Русенски университет“, подредена в централното фоайе, в която в 20 табла са проследени в хронологичен ред всички по-важни събития в университета между 70-тата годишнина през 2015 г. и 75-годишния юбилей..

В началото на празничния ден бяха представени също така 4 юбилейни издания, като последователно беше дадена думата на техните вдъхновители и създатели.

Доц. д-р Анелия Манукова – главен редактор на в. „Студентска искра“ представи юбилейния брой на вестника.

На следващо място беше представен юбилейният Виртуален албум „75 години Русенски университет“ с автори: доц. д-р Георги Христов и д-р Дияна Кинанева /виртуална част/, доц. д-р Йордан Дойчинов /дизайн/, проф. д-р Юлиана Попова /текст/.

Виртуалният албум представя най-значимите съвременни постижения на Русенския университет в различни сфери от неговата дейност: образование, наука, иновации, регионално лидерство, международен авторитет, постижения на студентите и докторантите, клубната дейност в университета в текстов материал и много снимки. Албумът е виртуален, защото на всяка страница има по 2 QR кода, при сканирането на които се отварят дигитални изображения или 3D модели.

Третото юбилейно издание е книгата „Пожелай свободата“ с автор д-р Веселина Антонова, посветена на 170 години от рождението на Ангел Кънчев и 75-годишнината на Русенския университет.

Четвъртото юбилейно издание, което съхранява историческата памет на университета, е книгата РУморески – весели случки от живота на Русенския университет в периода 1945-2020 г. със съставител доц. д-р Атанас Колев. Карикатурите в книгата са от д-р Христо Грозев, любезно предоставени от доц. д-р Таня Грозева.

Беше отбелязан и приносът на дизайнерския екип от университета – доц. д-р Цветомир Конов, Велин Тодоров и студенти, създатели на юбилейния бранд и всички рекламни и промоционални материали, в т. ч. светлинно табло на втория етаж в Ректората.

Сподели: