Тържествено отбелязване на Деня на Европа се проведе Русенския университет

Тържествено отбелязване на Деня на Европа се проведе Русенския университет на 10 май 2022 година. Събитието под надслов “ 70 години обединена Европа: 70 години мир” бе открито от ректора на университета академик Христо Белоев, дтн, DHC mult. То бе организирано от Международно дружество “Елиас Канети”, Регионално управление на образованието – Русе и Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, Русенски университет “Ангел Кънчев”. Освен от академик Белоев, участниците бяха приветствани и от проф. дфн Пенка Ангелова, председател на МД “Елиас Канети”. Събитието бе във формат на образователна програма с придобиване на сертификат в подкрепа на гражданското образование на ученици от 11 и 12 клас с участието на маг. Себастиан Шефер, управляващ директор и генерален секретар на Конференцията на Дунавските ректори с представяне на темата “Макрорегионализъм и минилатерализъм: възможности и предизвикателства в Дунавския регион” и доц. д-р Мими Корнажева – Директор на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център с представяне на темата “70 години обединена Европа: 70 години мир”.

Сподели: