Тържествено отбелязване на Световния ден на социалната работа в Клуб на социалния работник в Русенския университет

Тържествено отбелязване на Световния ден на социалната работа в Клуб на социалния работник в Русенския университет

След отговорна предварителна подготовка и създадена добра организация студентите и преподавателите по социална работа проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева от специалност „Социални дейности“, като членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет „Ангел Кънчев“, отбелязаха на 16 март, 2021 година Световния ден на социалната работа.

В тържествена обстановка във виртуалната зала на Клуб на социалния работник се включиха студенти от всички курсове на специалността, преобладаващата част от които бяха изпратили предварително свои творби във връзка с празника – есета, видео, презентации и плакати. Гости на събитието бяха ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дн Христо Белоев и ръководителят на новосформираната катедра „Мениджмънт и социални дейности“ доц. д-р Свилена Рускова. Председателят на Клуб на социалния работник проф. дн Сашо Нунев откри събитието, като поздрави всички участници със значимия празник и подчерта, че години наред и винаги той е отбелязван тържествено във фоайето на корпус 2 на висшето училище с творби на студенти и e отразяван в медиите и на уебсайта Европейската асоциация на училищата по социална работа (EASSW), чийто член чрез професионално направление „Социални дейности“ е Русенски университет. Той отбеляза, че независимо от онлайн средата, в която се отбелязва Световния ден на социалната работа тази година, подготовката и организацията са отговорни, настроението е тържествено, студентите са активни и са изпратили много свои творби, а чудесен видеоклип на студентката Севги Хълми с поздравление към всички студенти и преподаватели по социална работа и социални работници в Европа и света за втора поредна година е поставен във Фейсбук страницата на Европейската асоциация на училищата по социална работа (EASSW) (https://www.facebook.com/theEASSW/videos/2691679161129507), в която организация членуват над 300 училища по социална работа от Европа. Събитието беше предшествано и от публикации в социалните мрежи, регионалната медия Русеинфо и уебсайта на Русенски университет. Професор Сашо Нунев отбеляза, че това напълно се вписва в мотото на Световния ден на социалната работа UBUNTU: АЗ СЪМ, ЗАЩОТО СМЕ НИЕ и същевременно е израз и малък принос към призива на IFSW за укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност.

Приветствие към студентите във връзка с празничния ден поднесе ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дн Христо Белоев, който открои значимостта на Световния ден на социалната работа за студентите и преподавателите по социална работа и социалните работници и все по-масовото му отбелязване в България. Заедно с това той насърчи студентите по социални дейности да бъдат все така активни и креативни и да представят достойно специалността и висшето училище. Поздрави за празника към студентите и преподавателите от специалността отправи и доц. д-р Свилена Рускова, която отбеляза хуманната мисия на професията на социалния работник и значимостта на специалността за подготовката на компетентни, квалифицирани и хуманно ориентирани специалисти по социална работа.Представиха се поздравителни адреси от името на президента на International Federation of Social Workers (IFSW)-Europe) и преподавател в Букурещки университет, Румъния доц. д-р Ана Радулеску, члена на Изпълнителния комитет на European Association of Schools of Social Work-EASSW и регионален отговорник за България проф. д-р Флорин Лазар от Букурещки университет, Румъния, декана на Факултет по образование, социални науки и психология в Университета в град Питещ, Румъния доц. д-р Клаудиу Ланга, председателя на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) Георги Георгиев, ръководителя на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ доц. д-р Свилена Рускова и председателя на Сдружение „Център Динамика“ – Русе Деана Димова.

Празничната инициатива продължи с представяне от студентите на посветените на Световния ден на социалната работа собствени творби, като разкриваха вложените в съдържанието и формата им идеи. Студентката Светлина Карапетрова, завършваща през тази година своето образование, отбеляза че вижда в колегите си от първи курс достойни и успяващи продължители на многото инициативи в Клуб на социалния работник, в които тя и нейните колеги са участвали. В заключение на творческата част на събитието беше представена подробна презентация от студентката Абибе Джевдетова, разкриваща опит на центрове за работа с деца и младежи в град Хам, федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия – Германия.

В края на празничното събитие проф. дн Сашо Нунев отправи благодарност към всички участници в отбелязването на Световния ден на социалната работа – 16 март, 2021 година и ги прикани с ръкопляскане и подготвени от тях надписи отново да отправят поздрав към всички социални работници в страната, Европа и света и като бъдещи техни последователи да подкрепят хуманната и социално отговорната им професия и мисия в обществото.

Сподели: