Тържествено откриване на академията за жени - предприемачи в Русе

Тържествено откриване на академията за жени – предприемачи в Русе

На 21 май 2022 г. се проведе тържественото откриване на Академията за жени – предприемачи. От името на академичното ръководство на Русенския университет приветствие поднесе проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение. Доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и доц. д-р Емил Коцев, мениджър по комуникация на Академията за жени предприемачи приветстваха 34-те инициативни и амбициозни участнички, които бяха избрани измежду заявилите желание да преминат обучение, съгласно предварително обявената програма. Преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ ще подпомогнат участничките в Академията за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE), заедно с партньорите от Американското посолство у нас. Новината подготви доц. дн Милена Кирова, декан на Факултет „Бизнес и мениджмънт“

Сподели: