Търсените от работодателите трудови ресурси в Русенска област превишават средномесечния брой на регистрираните безработни лица

Търсените от работодателите трудови ресурси в Русенска област превишават средномесечния брой на регистрираните безработни лица

Търсените от работодателите трудови ресурси в Русенска област превишават средномесечния брой на регистрираните безработни лица

Увеличават се работодателите, които имат намерение да търсят нов персонал през следващите 6 месеца. Това сочи първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенция по заетостта, което се проведе в периода февруари – март на настоящата година. Изследването се организира съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. То е национално представително и е направено чрез анкети сред статистическа извадка от работодатели, представляваща 378 752 активни предприятия в страната. София-град е областта с най-голям брой заявени потребности от работна сила през следващите 12 месеца– общо 67 063 работници и специалисти, което е 28.0% от всички обявени потребности в страната. Наблюдава се ръст с32,1% спрямо обявените потребности преди година или столичните работодатели имат нужда от 16 300 работници и специалисти повече от предходната година. Бизнесът в област Варна е заявил 11% от всички потребности в страната, следват областите Пловдив – със 7,7%,  Бургас – с 6,0% и Благоевград с 5,1%. 7137 са заявените потребности в Русенска област или близо 3 % от общия дял у нас.

Областите с под 1% от потребностите са Разград, Видин, Ловеч, Силистра и Монтана.

Търсените от работодателите трудови ресурси в 11 области (София-град, Варна, Перник, Добрич, Бургас, Софийска, Габрово, Пловдив,  Русе и Ямбол)  превишават средномесечния брой на регистрираните безработни лица. Най-значимо това превишение се отчита в София-град 5 пъти, следва област Варна- 3 пъти, Перник и Добрич -1,7 пъти. В таблица 12 са представени данните за позициониране на областите според дела на заявените потребности спрямо заетите и безработните в областите.

Петте най-търсени професии по области, за които областната комисия по заетост в Русе препоръчва да се организират обучения са: работник в растениевъдството; програмист; строител – монтажник; икономист; работник в дървообработването.

От най-търсените професии, като продавач-консултант например, най-трудно се намира в областите Търговище и Хасково  където близо 1/4 от работодателите, търсещи такива специалисти изразяват съмнение, че ще намерят. Програмисти най-трудно биха си намерили работодателите в областите Русе и Ямбол, заварчици – в областите Добрич, Кърджали и Русе, оперативни счетоводители се намират трудно в Ловеч, Перник и Смолян, а  строители не се намират лесно в областите Ямбол, Ст. Загора и В. Търново. Шивачи  няма  в Ловеч, Монтана, Хасково и Шумен.

Сподели: