Търси се решение за отводняване на зоната преди кръстовището с ул. „Васил Левски“ в Сандрово

Извършен е оглед на пътя, водещ към плажа в с. Сандрово, с цел изпълнение на локални ремонти. Извършен е оглед на ул. „Юрий Гагарин“ в с. Сандрово, във връзка с проблеми с отводняването и завиряване в зоната преди кръстовището с ул. „Васил Левски“. Към момента общинска администрация търси решение за повърхностно отводняване, предвид липсата на улична канализация в района.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Сподели: