Увеличава се доверието към специалистите в проекта „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Увеличава се доверието към специалистите в проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Увеличава се доверието към специалистите в проекта „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”. Днес към досегашните са прибавени още пет деца от Детска ясла номер 6. Техните родители са подали необходимите документи, за да бъдат те консултирани от специалистите. Педиатърът доктор Веска Христова, социалният педагог Пламена Габровска и логопедът Искрена Василева обследваха новите деца и направиха своите заключения. При подробния преглед доктор Христова е открила, че при три от дечицата има забележимо кривене на очите, за които ще препоръча веднага специализиран преглед. При друго дете е установила, че има леко разминаване във височината на рамената, а в друг преглед е забелязала сгъване на пръстчета на краката и плоски стъпала. Тези нейни изводи тя ще сподели с родителите и ще даде своето мнение. Логопедът Искрена Василева е установила, че две от децата имат говорен проблем и не могат да правят прости изречения. От тук нататък социалният педагог Пламена Габровска започва да работи с всички, които са консултирани днес, като наблегне на комуникацията и адаптацията, както и на фината моторика на ръцете. Естествено нейните полезни занимания ще бъдат под формата на игри, за да бъдат интересни за децата.

Сподели: