пламен-рашев

Увеличение на еднократната помощ за второ дете и близнаци предлагат общинските съветници на МК „БСП за България“ в Русе

Един от основните приоритетите в управленската програма на Община Русе, приета от Общинския съвет е фокусирана върху подпомагане на семействата. Общинските съветници от МК „БСП за България“ излязоха с предложение да бъде увеличена еднократната помощ за второ дете от 200 на 300 лв. и за близнаци от 400 на 600 лв. То бе подкрепено при финалното гласуване на бюджета по време на извънредната сесия, за което е необходимо и промяна в Наредба 21.

„От групата смятаме, че ако наистина искаме да подкрепим семействата, които се разрастват, 200 лв. са твърде недостатъчни в настоящата икономическа обстановка. Разгледахме всички възможности, които са налични и смятаме, че бюджета позволява да увеличим сумата за еднократна помощ за семействата с две деца и близнаци. Макар да е еднократна, ние като социалисти винаги ще работим за създаване на условия за подпомагане на русенското общество.“, каза Пламен Рашев, председател на групата съветници на местната коалиция.

По време на дебатите, групата подчерта необходимостта от актуализация на социалните стимули спрямо икономическата ситуация и инфлацията. Също така от коалицията смятат, че по този начин повече семейства ще проявят инициатива да се възползват от помощта, предлагана от Общината.

„За предходната година само 150 семейства са подпомогнати по линия на тази програма. Смятаме, че е необходимо да работим за осъвременяване на помощта както като остойностяване, така и за повече информираност сред гражданското общество. Именно чрез такива социални стимули можем да привличаме млади и семейства да избират да живеят и да се развиват в Русе.“, допълни Нора Стоянова, общински съветник от групата.

Сподели: