община иваново

Увеличен е броят на ситуациите по български език в ДГ „Ален мак“- Иваново, където има висок процент деца, за които българският език не е майчин

Сподели: