област-русе-община-русе

Удължава се срокът за набиране на предложения за сформирането на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта

Община Русе удължава срока за набиране на предложения за включване в Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, който предстои да бъде сформиран. Подаването може да се извършва до 12 март.

Новосъздадената структура ще подпомага работата на администрацията по въпросите, свързани с младежките политики, и ще даде възможност на младите хора да участват активно в обществения и икономически живот на общината, както и ще ги приобщи в процеса на управление на местно ниво. Решението за създаването на организацията бе гласувано през месец септември 2023 г. от Общинския съвет.

В съвета могат да се включат:

– представители на младежки неправителствени организации;

– представители на неправителствени организации, работещи с и за младите хора и осъществяващи дейността си на територията на общината;

– представител на национално представителни младежки организации по смисъла на чл. 22 от Закона за младежта, които извършват дейност на територията на община Русе;

– представители на ученически съвети от държавни, общински и частни училища на територията на община Русе;

– председатели на студентски съвети от висши училища на територията на община Русе;

– представители на бизнеса, браншови организации и синдикати, подпомагащи изпълнението на младежки политики и инициативи.

Предложенията следва да са подписани от официален представител на организацията и да съдържат изчерпателна мотивировка. Подаването се извършва на хартиен носител в деловодството на Община Русе или подписани с електронен подпис на имейл [email protected] .

Сподели: