област-русе-община-русе

Удължен е срокът на изпълнение на националния проект „Грижа в дома“ за община Русе

Удължен е срокът на изпълнение на националния проект „Грижа в дома“, който е финансиран по  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Това ще даде възможност на близо 500 потребители на територията на община Русе да продължат да ползват здравно-социалната услуга до края на 2024 г.

Извършени са огледи на място по всички предложения, във връзка с предстоящото на 30 април заседание на Общинската комисията по безопасност на движението по пътищата.

Извършени са планови проверки на 27 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 14 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“.

Сключени са 52 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 52 лица като лични асистенти.

Подготвени са 1200 месечни графици и отчети по Механизъм „Лична помощ“, 260 по Асистентска подкрепа и 211 по проект „Грижа в дома в Община Русе“.

Обявен е конкурс за възлагане на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ на територията на община Русе.

Извършено е анкетиране на 88 потребители на Дом за стари хора „Възраждане“ във връзка с дейности по реформиране на домовете за стари хора и съгласно методиката за реформиране на домовете за стари хора, утвърдена от Агенция за социално подпомагане.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Сподели: