Русенският университет - символ на дълголетни традиции и на авторитетна лидерска позиция

Уебинар „Водородна мобилност – настояще и бъдеще“ ще се състои днес

Днес от 18:00 часа ще се проведе уебинар „Водородна мобилност – настояще и бъдеще“, в партньорство с Министерство на образованието и науката, БАН и Община Русе, по Национална научна програма „Е плюс – Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ ( https://eplus.bas.bg/bg) .

Програмата ще започне с официално откриване от чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет. Приветствия към форума ще отправят г-жа Карина Ангелиева, заместник министър на Образованието и науката; г-н Пенчо Милков, кмет на Община Русе, чл. кор. проф. дхн Кирил Хаджииванов, заместник председател на БАН, ръководител на програма Е плюс,  Институт по обща и неорганична химия.

Модератор на уебинара е  проф. д-р инж. Велизара Пенчева, ръководител на екипа на Русенския университет в Националната научна програма „Е плюс“.

Линк към форума: https://bbb.uni-ruse.bg/b/dep-qkw-uag.

Линк за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaUQmIs8XQ00_AKGpOIC1yGvd2IQmNC_2JWiqoyLcCNoairQ/viewform?usp=sf_link.  

Програма:

18:00-18:05 Официално откриване от чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, Ректор на Русенския университет.

18:05-18:20 Приветствия към форума от г-жа Карина Ангелиева, зам. министър на МОН; г-н Пенчо Милков, кмет на Община Русе, чл. кор. проф. дхн Кирил Хаджииванов, зам. председател на БАН, ръководител на програма Е плюс,  Институт по обща и неорганична химия.

18:20-18:30 Значението и научния потенциал  на Русенския университет за иновационното развитие на региона, чл. кор. проф. дтн Белоев, Ректор на Русенския университет.

18:30-18:40            Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“: цели, задачи, резултати и планове. Развитие на Компонент 2 „Електрически превозни средства и водородна мобилност“, проф. дхн Дария Владикова, професор по електрохимия и доктор на химическите науки от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН, Председател на Българската водородна асоциация и ръководител на работата по компонент 2 от програмата Е плюс.

18:40-18:50 Устойчива мобилност- научните предизвикателствата. Приносът на  Русенския университет в програмата Е плюс, проф. д-р инж. Велизара Пенчева, ръководител на екипа от Русенския университет по програма Е плюс.

18:50-19:05 Екипна работа на студенти, докторанти и преподаватели за развитие на капацитет за водородна мобилност, доц. д-р Иван Белоев, ръководител на отбор HydRU, гл. ас. д-р Димитър Грозев, р-л на Студентски клуб „Четири колела“, Русенски университет.

19:05-19:30 Дискусия. Участниците в уебинара са поканени да изразят свое мнение по представените концепции и въпроси

19:27-19:30 ПОГЛЕД КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНОТО БЪДЕЩЕ.

19:30 Закриване на уебинара.

Сподели:

Още новини от деня