Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“ се състоя днес със съдействието на РТИК

Уебинар „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“ се състоя днес със съдействието на РТИК

Русенската търговско-индустриална камара съвместно с Търговско-промишлена палата Стара Загора и Асоциацията на европейските търговски палати (ЕВРОПАЛАТИ) проведоха днес (25 март 2021) уебинар на тема „Търговски и инвестиционни отношения България – Турция“.

Събитието бе част от проект Бизнес диалог Турция – ЕС (TEBD) – с основна цел  засилване на взаимодействието между турски търговско-промишлени палати и партньорите им в ЕС за насърчаване на сътрудничеството между европейски и турски представители на бизнеса и създаване на нови възможности за интеграция.

Онлайн семинарът протече при изключителен интерес. Включиха се над 50 участника, между които представители на бизнеса от Русе, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Добрич, Плевен и официални лица от Турция и България.

В официалната част на събитието г-н Мехмет Али Ердем – Търговски аташе към Генералното консулство на Р Турция в Пловдив и г-н Светослав Кирков – Икономически съветник, Посолство на Република България в Анкара, Турция представиха актуални икономически данни и проекти, реализирани в двустранните търговски взаимоотношения. 

Въпреки тежката ситуация, предизвикана от пандемията и свиването на голяма част от икономическите сектори в световен мащаб, Турция, като съседна на България държава с мащабна икономика,  остава един от основните партньори във външната ни търговия. Независимо от спада на стокообмена между двете държави с 1,3% през 2020 г., размерът му възлиза на над 4 млрд. лв. по данни на НСИ. Основен дял от турския внос за България имат: електрически машини и апаратури, машинни части, желязо, стомана, мед, пластмасови изделия, моторни превозни средства, памук, плетива, хартиени и картонени изделия. България изнася за турския пазар основно изделия от стомана, медни изделия и руди, цинк, химически продукти, слънчогледови семена, пластмасови и дървени изделия, минерални и нефтени масла, памук. По данни на Министерство на икономиката близо 1 млрд. евро са турските инвестиции в България, а само за първото полугодие на 2019 г. турски компании са инвестирали 23 млн.евро у нас.

На фона на динамичните търговски взаимоотношения с нашата южна съседка има и много предизвикателства, пред които са изправени контрагентите и от двете страни. Във втората част на уебинара, пред официалните лица, бяха дискутирани различни проблемни въпроси, свързани с възможностите за облекчения при осъществяване на бизнес пътувания от турски граждани, облекчаване натовареността на граничните пунктове и др. Коментирани бяха и бъдещите планове за развитие на българо-турските търговско-икономически взаимоотношения, настоящи и бъдещи инвестиционни проекти.

Русенска търговско-индустриална камара предвижда да проведе още подобни събития, които да предоставят възможност за нови двустранни партньорства и бизнес инициативи.

Сподели: