улица згориград

Улица Згориград ще бъде основно ремонтирана

На територията на Община Русе се изпълнява проект за изграждане, подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктура по „Оперативна програма „Околна среда“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе. Към настоящия момент дейностите не са окончателно приключили.

В тази връзка Община Русе има инвестиционно намерение да подобри транспортната инфраструктура, за да се осигурят по-безопасни и комфортни условия за движение на автомобили и пешеходци.

В участъците, където експлоатационното дружество вече е стартирало изпълнение на строително-монтажни работи и/или е възстановило нарушените настилки ще бъдат сключени Споразумения, от които да е видно местоположението на подменената/реконструираната/изградената ВиК инфраструктура, с цел недопускане на двойно финансиране, както и обезпечаване на гаранционните условия на проекта/ите. Като неразделна част от Споразуменията ще бъдат прилагани подробни геодезически заснемания на засегнатите площи.

Всички възстановителни дейности на настилки от страна на експлоатационното дружество са приключени. В проектната разработка да се съобрази това обстоятелство, като не се допуска нарушаване на вече възстановени участъци. Препоръчително е нивелетата да се повдигне и да се предвиди само износоустойчив пласт в конфликтните зони.

Всички дейности от страна на ВиК дружеството са изпълнени, в т. ч. възстановяване на асфалтобетонови настилки. Особеното на ул. „Згориград“ е, че пътното платно е технологично фрезовано през 2019 г., като възстановените настилки са на ниво фрезован асфалт. Да се предложи подходящо нивелетно решение, като се включи и ремонт на тротоарни настилки.

Участъкът предвиден за ремонт е от ул. „Шипка“ до ул. „Тича“, с приблизителна дължина 422 м – от ОТ 8826 до ОТ 8643. Над 269 хил. лева без ДДС отделя Община Русе за ремонта.

сн. Гугъл Карти

Сподели: