Улиците в Русе вече се мият с почистващ препарат и вода от общинските кладенци Очаква се разходите за вода да спаднат до 40 ст./1 м3

Улиците в Русе вече се мият с почистващ препарат и вода от общинските кладенци Очаква се разходите за вода да спаднат до 40 ст./1 м3

Днес общинското предприятие „Паркстрой“ започна тестово почистване на улиците в Русе с почистващ препарат и вода от общинските кладенци. Високотехнологичната комунална техника, с която се извършва миенето, е оборудвана със специални дюзи, пригодени и за работа с дезинфекцираща течност.

Тази година Община Русе регистрира 4 кладенеца към Басейнова дирекция  „Дунавски район“ – Плевен, с което се цели поддържането на обществената хигиена на по-ниска цена. Очаква се с използването на кладенците разходите за вода да спаднат до 40 ст./ 1 куб.

След доставка на по-големи количества от препарата ще бъде публикуван и графикът, по който ще се извършва миенето на улиците в Русе и населените места от общината.

В момента тече и почистване на главните улици на малките населени места от Община Русе с многофункционалните метачни машини на ОП „Паркстрой“.

Сподели: